Aktualności
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Inspirujące spotkania z „Nestorem”

W 2016 roku regularnie odbywały się promocje nowych numerów Czasopisma artystycznego „Nestor”. Spotkania te odbywały się w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie - 5 maja (nr 35), 19 lipca (nr 36) i 13 października (nr 37).

Wiosennemu spotkaniu z „Nestorem” 5 maja towarzyszyła wystawa prac Antoniny Dudkiewicz - krasnostawianki, która maluje od 17 lat i należy do Grupy Plastycznej „Paleta”. Reprodukcje jej obrazów zdobiły okładkę „Nestora”. Natomiast wewnątrz numeru na czytelników czekał ciekawy artykuł o organach krasnostawskich (które trafiły do kościoła w Siennicy Różanej i pozostawały w nim do 1901 roku), o zamku i miejskich obwarowaniach Krasnegostawu oraz ciekawych postaciach żyjących w regionie. Miłośnicy historii, dzięki Kazimierzowi Stołeckiemu mogli przejrzeć dawną prasę z doniesieniami o lokalnych wydarzeniach. Natomiast miłośnicy literatury mieli okazję zagłębić się w lekturze wierszy i prozy, a także przeczytać recenzje nowych książek i relacje z wydarzeń kulturalnych. Znalazło się też miejsce dla Augusta Cieszkowskiego - patrona Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej. Niżej podpisana - w porozumieniu z państwem Ewą Jarosławą i Włodzimierzem Buczyńskimi - ustaliła autorkę portretu Augusta z 1855 roku, przypisywanego Elżbiecie Jaraczewskiej. Po interwencji w Muzeum Narodowym w Warszawie skorygowano błąd w wirtualnym katalogu i obraz przypisano Elżbiecie Krasińskiej. Tekst zawierał opis dochodzenia do prawdy oraz przybliżał fakty z życia patrona i jego przyjaciół.

13 października 2016
Więcej »
Słowo redaktora

Tradycją zespołu redakcyjnego stało się ogłaszanie lat jubileuszowych. Taką drogą już po raz piąty staramy się w wyczerpujący sposób zapoznać Państwa z kolejną zapominaną, a czasem zupełnie nieznaną, lecz wybitną osobowością związaną z ziemią krasnostawską, która miała wpływ na rozwój kultury polskiej. Naszych starań i działań nie chcemy jednak zamykać z końcem poszczególnych obchodów. Pragniemy je zwieńczyć, zapisując na zawsze wszystkie nazwiska i zasługi na płytach deptaku miejskiego rynku. Uważamy, że powinna powstać aleja wybitnych krasnostawian, która zawsze będzie przypominała zabieganym mieszkańcom i - co najważniejsze - turystom perły naszych stron, z których zawsze możemy, a nawet powinniśmy być dumni i świat powinien się o nich dowiedzieć.

13 października 2016
Więcej »
Ogłaszamy piąty rok jubileuszowy

Zespół redakcyjny Czasopisma Artystycznego „Nestor” przed kilkoma laty ogłosił Herbarzowy Rok Kaspra Niesieckiego. Wydarzenie zapoczątkowało następne jubileusze:

Teraz Bojarczuk. 2013 - Rok Poety,
2014 Rok ks. Zygmunta Pisarskiego,
2015 Rok Anny Kamieńskiej.

Krasnostawski parnas regularnie zapełniają wybitne osobowości. Niekiedy mamy wrażenie, że nie znajdziemy następnego kandydata, chociaż wśród propozycji zwykle znajdują się ciekawe i uznane nazwiska. W naszej ocenie na ogół biorą jednak górę wielcy-nieznani. Tak jest i tym razem:

Zespół redakcyjny
Czasopisma Artystycznego „Nestor”
ogłasza rok 2016 - Kresowym Rokiem Stanisława Pilata.

19 lipca 2016
Więcej »
Słowo redaktora i kapsuła pamięci

W ubiegłym roku zachęcaliśmy Państwa do współudziału w wyposażeniu kapsuły pamięci, która miałaby przechować znaczące przedmioty lub dokumenty dotyczące naszego miasta i powiatu. Miała być zdeponowana gdzieś w podziemiach muzealnych. Krasnostawianom zabrakło jednak determinacji, ale za to w sąsiednim Tomaszowie Lubelskim, jak wieść niesie, taki pomysł musiał się spodobać i w podobnej kapsule zaplanowano zamknąć tamtejsze przesłanie. Gratulujemy! Może i my jeszcze do tego projektu wrócimy?

5 maja 2016
Więcej »
Promocja 34 numeru Czasopisma artystycznego „Nestor”

Tradycyjnie spotkania z Czasopismem artystycznym „Nestor” odbywają się w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie, choć zdarzają się niespodzianki, jak ta z 5 lutego 2016 roku. Tego wieczoru spotkanie promocyjne miało miejsce w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie. Otworzyła je dyrektor biblioteki Małgorzata Antoniak, głos zabrał również redaktor naczelny pisma Andrzej David Misiura oraz inni goście z grona licznie przybyłej publiczności. Promocji towarzyszył wernisaż prac Barbary Mazurek - członkini grupy „Paleta”. To właśnie jej prace reprodukowane były na okładce „Nestora”. Zaś wewnątrz numeru czytelnicy mogli odnaleźć wiersze Anny Kamieńskiej i Stanisława Bojarczuka, wspomnienia o słynnych postaciach - dawnych mieszkańcach regionu, takich jak: Antoni Patek (światowej sławy zegarmistrz), Stanisław Sokołowski (partyzant podziemia niepodległościowego), Daniel Imiela-Nowicki (dawny dyrektor Szkoły Rolniczej w Krasnymstawie). Bogaty materiał ikonograficzny mają też teksty na temat pałaców i dworów powiatu krasnostawskiego oraz zespołu poaugustiańskiego i pojezuickiego w Krasnymstawie. Ciekawie prezentuje się realistyczny opis krasnostawskiego zamku. Wielu wzruszeń mógł dostarczyć artykuł poświęcony nieżyjącemu już poecie - Mariuszowi Kargulowi. Tradycyjnie w numerze znalazł się też przegląd dawnej prasy, a w nim ciekawe wieści z Krasnegostawu i okolic, a także recenzje książek, relacje z wydarzeń kulturalnych.

Monika Nagowska

5 lutego 2016