Aktualności
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
40. wydanie inauguruje Rok Biskupa Szembeka

Jubileusz, a nawet zwyczajna rocznica zawsze skłaniają do wspomnień i refleksji. Jest ich coraz więcej. Dla zespołu redakcyjnego najważniejsza jednak jest mijająca dekada nieprzerwanego ukazywania się „Nestora”. Rocznicę zamyka niniejszy 40. numer czasopisma. Dziesięć lat charytatywnej działalności artystycznej, popularnonaukowej i wydawniczej niejednokrotnie kosztem pracy zawodowej i życia rodzinnego jest za nami. Oczywiście nikt od nas specjalnych poświęceń nigdy nie oczekiwał, bo przecież każde wydanie było dziełem społecznej pasji i osobistych ambicji. Jedynym „drobiazgiem”, który nam przeszkadzał, był tylko nieustanny brak pieniędzy na opłacanie usług drukarskich.

Dziesięć lat pracy zespołu redakcyjnego to 40 numerów Czasopisma artystycznego „Nestor” o łącznym nakładzie 40 000 egzemplarzy. Dziesięć lat, to ponad 3900 stron zapisanych drobnym drukiem. Złożyły się na nie dzieła przeszło pół tysiąca osób (!), które wykorzystały możliwość swobodnego wyrażenia swoich myśli, wspomnień, badań oraz dzielenia się wiedzą nie tylko w zakresie tematów regionalnych. Wśród nich jest blisko 200 autorów artykułów i opracowań, 250 twórców prac literackich, ponad 60 plastyków i 20 autorów zdjęć artystycznych.

„Nestor” dostępny jest również w wersji elektronicznej, dzięki czemu może być czytany w każdym zakątku świata. O zainteresowaniu świadczy blisko pół miliona odwiedzin naszej strony internetowej. Jubileusz jest dobrą okazją, aby wyrazić wdzięczność zespołowi redakcyjnemu, stale współpracującym oraz wszystkim autorom za współtworzenie wspaniałej wizytówki ziemi krasnostawskiej. Specjalne podziękowania kieruję do Tadeusza Kicińskiego, Wiesława Krajewskiego, Pawła Piłata oraz drukarni Romana i Mariana Furmanków.

Zawsze pamiętamy o sponsorach, którzy w miarę możliwości starają się rozumieć istotę naszej społecznej pracy. Wielkie dzięki! Dziękujemy za dar 300 zł pani Beacie Studzińskiej z Włocławka. A my, to, co darmo otrzymaliśmy - darmo oddajemy.

Czterdzieste wydanie „Nestora” poświęcone zostało jubileuszowi 100-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie. Najstarszej szkoły na terenie powiatu krasnostawskiego, która wykształciła setki indywidualności. Tutaj od wielu lat organizowane są cykliczne zjazdy byłych uczniów. Zapoczątkowała je w 1997 roku grupa najaktywniejszych absolwentów, która z czasem przerodziła się w Stowarzyszenie Absolwentów Gimnazjum i Liceum im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie. Oprócz zjazdów, podjęto również próby zapisania i uporządkowania najważniejszych wydarzeń z bogatych dziejów tej placówki. Spontaniczna działalność doprowadziła do wydania monografii autorstwa nauczycielki historii Anny Tworuszki oraz pracy na temat dziejów szkoły w okresie II wojny światowej pióra absolwenta I LO - doktora Leszka Janeczka. Oprócz skróconej historii szkoły i Stowarzyszenia, publikujemy również fragmenty zapisów sumiennego kronikarza - polonistki Danuty Żukowskiej, dzieła malarstwa artystycznego oraz szereg innych artykułów związanych z I LO poprzez treść lub osobę autora.

Jako redaktorowi wypadałoby także ujawnić dalekie związki ze szkołą-Jubilatem wspominając, że lekcje języka polskiego pobierałem w podstawówce u Danuty Żukowskiej, a lekcje historii u Anny Tworuszki, uczęszczając do podobnie zacnej szkoły.

Z życzeniami przyjemnej lektury
Andrzej David Misiura


Za kilka miesięcy minie 300 lat od koronacji cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej koronami papieskimi na Jasnej Górze. Aktu tego dokonał 8 września 1717 roku urzędujący w Krasnymstawie biskup chełmski Krzysztof Jan Szembek. Wobec wydarzenia mającego znaczenie wybitnie ponadczasowe oraz ścisły związek z Krasnymstawem

Redakcja Czasopisma artystycznego „Nestor”
ogłasza rok 2017
Rokiem Biskupa Krzysztofa Jana Szembeka

20 czerwca 2017
« Wstecz