Aktualności
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Rok Anny Kamieńskiej

Obchody jubileuszowych lat na terenie ziemi krasnostawskiej stały się tradycją. Zapoczątkował je przed czterema laty Herbarzowy Rok Kaspra Niesieckiego (2012). Przypadało wówczas 330-lecie urodzin wybitnego krasnostawskiego heraldyka. Z tej okazji w kościele pw. św. Franciszka Ksawerego zamieszczono pamiątkową tablicę, wytłoczono okolicznościowy medal, zorganizowano wystawę starodruków, a instytucje samorządowe umieściły je w swoich programach działania. Obchody podsumowała konferencja naukowa Kasprowi Niesieckiemu (1682-1744) przy znaczącym udziale dr Iwony Dackiej-Górzyńskiej (PAN), która niedawno została kawalerem Orderu Nestorii.

Następny rok upłynął pod hasłem: Teraz Bojarczuk. 2013 - Rok Poety. W dziejach Krasnegostawu nie brakowało mu orędowników. Pamiętali o nim lokalni twórcy i grupy literackie, promując dorobek genialnego poety od lat siedemdziesiątych XX wieku, nie tylko w czasopismach „Posłowie”, „Ziarno”, a później „Nestor”. Organizowali konkursy literackie i inne wydarzenia poświęcone Stanisławowi Bojarczukowi (1869-1956). W ostatniej dekadzie jego twórczością zafascynował się także debiutujący poeta Mariusz Kargul (1976-2013). Trzeba było jednak starań wielu ludzi, aby nakładem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie ukazał się tom jego sonetów. Ostatecznie w 2013 roku Stanisław Bojarczuk na zawsze zasiadł na krasnostawskim rynku uwieczniony w rzeźbie, którą ufundowała Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie, dzięki hojności prezesa Tadeusza Badacha.

Rok Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego przypadł w 2014 roku. Bohaterski ksiądz jest jedynym w historii krasnostawianinem wyniesionym na ołtarze Kościoła katolickiego. Na uroczystości zamieszczenia pamiątkowej tablicy w okolicach jego rodzinnego domu w Krasnymstawie przyjechali jej fundatorzy - goście z Gdeszyna, miejscowości, gdzie bohatersko dokonał żywota zamordowany przez okupantów proboszcz, zapamiętany jako wzór chrześcijanina. Delegacja przybyła z obecnym gdeszyńskim proboszczem ks. Ryszardem Ostaszem, który na swoim ornacie umieścił wyszyty wizerunek błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego (1902-1943). Niebawem w podobnych uroczystościach w Gdeszynie uczestniczyła burmistrz Krasnegostawu Hanna Mazurkiewicz w towarzystwie przedstawicieli zespołu redakcyjnego „Nestora”.

Rada Miasta w kadencji 2010-2014, na wniosek zespołu redakcyjnego „Nestora” podjęła chlubną obietnicę, aby u stóp pomnika Stanisława Bojarczuka, w miejscu wybranych płyt umieszczać informacje (wpisy, logo) przypominające kolejne jubileuszowe lata. Liczymy, że obecny samorząd podtrzyma ten pomysł i niebawem powstanie trwała publiczna księga pamięci wybitnych osobowości ziemi krasnostawskiej.

Do chwili zamknięcia niniejszego wydania trwała debata, nad wytypowaniem tegorocznego bohatera. Niełatwo było wypracować jednomyślną decyzję. Jednak po wyczerpujących konfrontacjach, bez uwzględniania parytetów, wypracowano następujące stanowisko:

Redakcja Czasopisma Artystycznego NESTOR
ogłasza i inauguruje
Rok Anny Kamieńskiej

Jubileuszowy Rok Anny Kamieńskiej, uznanej poetki jest obchodzony tradycyjnie od miesiąca, w którym Krasnystaw otrzymał prawa miejskie, czyli marca 2015 do marca 2016 roku. Zapraszamy szkoły, instytucje, urzędy, stowarzyszenia i wszystkich do współświętowania i upowszechniania dorobku patronów ogłaszanych lat, a szczególnie Anny Kamieńskiej.

Anna Kamieńska urodziła się 12 kwietnia 1920 roku w Krasnymstawie. Do szkoły uczęszczała w Lublinie. Debiutowała wierszami w „Płomyczku”, w wieku szesnastu lat. W 1937 roku podjęła naukę w Liceum Pedagogicznym w Warszawie. Pracowała w zespołach redakcyjnych kilku czasopism. Wraz z mężem Janem Śpiewakiem zajmowała się przekładaniem poezji i redagowaniem książek. Była poetką, pisarką, krytykiem literackim i tłumaczem. Jest autorką blisko stu książek. Zmarła 10 maja 1986 roku w Warszawie. Pochowana jest na Cmentarzu Powązkowskim.

Andrzej David Misiura

28 kwietnia 2015
« Wstecz