Aktualności
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Słowo redaktora

Rok Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego minął w marcu 2015 roku. Zaowocował przyjęciem delegacji i nawiązaniem współpracy z parafią Gdeszyn, wmurowaniem pamiątkowej tablicy oraz uroczystą mszą w kościele św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie. W tym samym czasie odbyła się także okolicznościowa konferencja zakończona częścią artystyczną. Przez cały ten rok w „Nestorze” ukazywały się artykuły i informacje na temat obchodów roku jubileuszowego, autorstwa redaktora Zbigniewa Atrasa, który z kolei za inspiracją dr. Leszka Janeczka zaproponował opracowanie Szlaku bł. ks. Zygmunta Pisarskiego, sugerując co najmniej 21 stacji. Wiele z nich związanych jest w sposób naturalny z Krasnymstawem, znaczna jednak ich część znajduje się np. w Gdeszynie, Trzęsinach i innych miejscowościach, gdzie została już uczczona i nawet oznaczona tablicami, o czym w 30. wydaniu „Nestora” napisał Z. Atras, gorzko sumując, że prorokiem nie zostaje się na własnej ziemi. Miejmy jednak nadzieję, że rok jubileuszowy spełnił swoją rolę i przybliżył postać bł. ks, Zygmunta Pisarskiego. Może to wystarczy, aby zapoczątkować kult przyszłego świętego i naszego rodaka.

Nie trzeba było długo czekać, aby w rocznicę beatyfikacji, 13 i 14 czerwca bieżącego roku odbył się I Festiwal Dziękczynienia, czyli Krasnostawsko-Gdeszyńskie „Kraśniaki” zorganizowane przez niestrudzonego Z. Atrasa. Występowali wówczas twórcy oraz zespoły artystyczne, m.in. z Krasnegostawu, gmin: Krasnystaw, Łopiennik i Siennica Różana. Odbyły się pokazy ratownictwa medycznego, prezentacja MDKF „Iluzjon”, wystawy malarstwa Krystyny Mojskiej i fotografii Leszka Janeczka. O tej pięknej inicjatywie napiszemy w następnym wydaniu.

Obecnie trwa Rok Anny Kamieńskiej. Czy będzie obchodzony z równym zaangażowaniem? Na pewno tak, bo na kogo możemy liczyć jak nie na naszych Czytelników, chociażby nawet działali na własną rękę.

Całkiem niespodziewanie, ku zadowoleniu zespołu redakcyjnego, uzyskaliśmy w bieżącym roku dawno oczekiwane wsparcie z budżetu miasta, dzięki zrozumieniu burmistrz Hanny Mazurkiewicz. Wiadomość przyniosła nadzieję na wydajniejszą pracę redakcyjną, bez trwonienia cennego czasu na poszukiwanie sponsorów. Fundusze mają trafić do budżetu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie, która takim sposobem znajdzie się w gronie współwydawców „Nestora”. Następnie pieniądze wpłacane będą z każdym wydaniem prosto do drukarni na pokrycie kosztu materiałów poligraficznych. Natomiast usługi poligraficzne i pozostałe opłaty, w tym za skład i montaż elektroniczny nadal będzie regulowała Powiatowa Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie. Zespołowi redakcyjnemu natomiast nikt nie zapłaci, więc redaktorzy będą kontynuowali swój wolontariat, zastrzegając sobie wyłączne prawo do zarządzania czasopismem i decydowania o jego merytorycznej zawartości. Ta zależność ma korzystne strony, ponieważ zapewnia utrzymanie jak najwyższego poziomu czasopisma. Autorzy również będą zamieszczać swoje artykuły nieodpłatnie.

Andrzej David Misiura

PS

7 czerwca 2015 roku, podczas Jubileuszu XXV-lecia Samorządu Miejskiego w Krasnymstawie otrzymałem Honorowe Wyróżnienie „Złote Karpie”. Na decyzję Kapituły miała wpływ m.in. moja społeczna działalność artystyczna, wydawnicza i dokumentacyjna, a w tym redakcje wydawnictw książkowych oraz powołanie czasopism takich jak: „Posłowie”, „Ziarno”, „Elipsa”, „Gazeta Krasnostawska” i „Nestor”. Łamy „Nestora” są więc jak najbardziej właściwe, aby za ich pośrednictwem złożyć podziękowanie dla Kapituły „Złotych Karpi” oraz Pani burmistrz Hanny Mazurkiewicz, że zauważyli Państwo moją skromną osobę. Serdecznie dziękuję.

30 lipca 2015
« Wstecz