Aktualności
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Rok ks. Zygmunta Pisarskiego

Lista krasnostawian, których należałoby uczcić w sposób szczególny jest dość długa. Są na niej ludzie różnych profesji. Bohaterowie czynu i mozolnej, codziennej pracy. Dodatkowo bierzemy pod uwagę wielkie rocznice o znaczeniu nie tylko regionalnym, ale i ogólnonarodowym. Ogłaszając rok danej postaci za każdym razem dokonujemy wyboru spośród wielu zgłoszonych propozycji. Jednak jedna z osób znalazła się na liście kandydatur już po raz trzeci z rzędu. W 2012 roku wypadała okrągła, 100 rocznica jej narodzin. W następnym, 2013 roku - 70 rocznica męczeńskiej śmierci. W tym roku przypada 15 rocznica beatyfikacji, czyli wyniesienia na ołtarze Kościoła katolickiego pierwszego krasnostawianina. Dlatego rok 2014 ogłaszamy uroczyście Rokiem ks. Zygmunta Pisarskiego.

W jubileuszowym, 25. numerze „Nestora” złożyliśmy naszym czytelnikom oraz wszystkim, którzy dostrzegają sens i potrzebę dokumentowania dorobku cywilizacyjnego, niezwyczajną propozycję. Wstępnie nazwaliśmy ją akcją: „skrzynia pamięci”, chociaż mogłaby to być równie dobrze „kapsuła czasu”, czy „strażnica pamięci”, w której można złożyć świadectwo naszej teraźniejszości. Zależy nam, aby zamknąć ten depozyt co najmniej na pięćdziesiąt lub sto lat. Inicjatywa wydaje się interesująca, ponieważ tak naprawdę nie wiadomo czy w przyszłości obecne nośniki informacji będą możliwe do odczytania. A może najzwyczajniej w świecie wśród zachowanych przedmiotów znajdzie się taki, na który dzisiaj nie zwracamy uwagi, a który w przyszłości okaże się bardzo cennym źródłem wiedzy? Dalecy jesteśmy wprawdzie od wizji katastroficznych, ale wiemy, że dzieje świata zawsze były burzliwe i nieprzewidywalne. Z drugiej strony, uwzględniając zmieniające się obyczaje, tendencje, mody i postęp, uświadamiamy sobie jak ważny jest sens przechowania informacji, najlepiej innej niż w środkach masowego przekazu. Proponujemy zatem zapełniać tę swoistą arkę pamięci wszelkimi świadectwami naszej kultury. Zapraszamy wszystkich, którym zależy na przekazaniu przyszłym pokoleniom swojego przesłania, do współudziału w ufundowaniu specjalnej kapsuły, która przetrwa do planowanego (albo przypadkowego) otwarcia.

Nie jest tajemnicą, że od 2008 roku „Nestor” dofinansowywany jest przez Starostwo Krasnostawskie. Początkowo roczne wsparcie wynosiło 2 000 zł. W ubiegłym roku pomniejszono je do 1 600 zł., a w bieżącym stało się tak samo. Na nic się zdały argumenty Elżbiety Kmieć, Janusza Pędzisza i Andrzeja Kmicica - radnych Rady Powiatu Krasnystaw - znających wartość „Nestora”. Nieugięty okazał się pozostały skład Komisji Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej. Z zaistniałą decyzją nie pogodziła się sama przewodnicząca komisji Elżbieta Kmieć. Postanowiła z własnego portfela zrekompensować potrąconą sumę i dokonała wyrównującej wpłaty na rzecz naszego czasopisma. Pani Elżbieto, ten gest był bardzo wymowny. Zespół redakcyjny gratuluje wspaniałej społecznej postawy, głębokiej świadomości społecznej i wyraża przy tym wielki szacunek.

W tym miejscu dziękujemy również Panu burmistrzowi Krasnegostawu, który od dwóch lat nie zapomina jak ważną rolę dla naszego regionu pełni „Nestor”. Składamy również nasze stałe podziękowania w imieniu zespołu redakcyjnego i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie za dotychczasowe wpłaty wspierające Czasopismo Artystyczne „Nestor”. Zdajemy się na Waszą hojność, ponieważ coraz trudniej pozyskiwać nawet skromne środki na pokrycie kosztów papieru i druku, bo pozostałe zadania redakcyjne od początku wykonujemy społecznie i poza swoją pracą zawodową. Mimo dokonywanych wpłat ciągle mamy zadłużenie w drukarni.

Zespół redakcyjny

2 kwietnia 2014
« Wstecz