Aktualności
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Niesiecki bardziej znany

Herbarzowy Rok Kaspra Niesieckiego dobiegł końca. Pozostawił jednak nadzieję, że od tej pory Niesiecki ze swoim wybitnym dziełem nie będzie obcy naszym czytelnikom, a co najważniejsze mieszkańcom krasnostawskiego powiatu. To sympatyczne, że dzięki „Nestorowi” wiele osób, a szczególnie uczniów mogło poznać dzieje i dokonania naszego heraldyka, w czasach gdy powszechną pożywką jest brukowa sensacja i politykierstwo. W całym przedsięwzięciu nie bez znaczenia było współdziałanie krasnostawskich samorządów i sprzyjające stanowisko Rady Miasta Krasnegostawu.

W czasie, gdy „Nestor” przez miniony okres publikował nowe opracowania z zakresu heraldyki, trwały rozmowy i prace nad akcentem finalnym, który przybrał formę konferencji naukowej. Odbyła się 18 grudnia 2012 roku, a temat jej sformułowano następująco: „Heraldyk Kasper Niesiecki SJ i jego związki z Krasnymstawem”. Jak przystało na wagę wydarzenia i społeczne oczekiwania, organizatorami zostali starosta krasnostawski, burmistrz Krasnegostawu i Czasopismo Artystyczne „Nestor”. W roli współorganizatorów wystąpili: Instytut Historii PAN w Warszawie, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie, Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum Regionalne, Krasnostawski Dom Kultury, Młodzieżowy Dom Kultury oraz parafia pw. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie. Konferencja przeprowadzona została w trzech blokach, z których każdy odbywał się w innym miejscu.

Pierwszym referatom towarzyszyła prezentacja listów Joachima Lelewela dotyczących prac nad wznowionym i poszerzonym dziełem „Korony polskiej”. W rolę cierpiącego wówczas nędzę J. Lelewela sugestywnie wcielił się znany w środowisku animator kultury Andrzej Woźniak.

Kolejna część konferencji nie bez powodu znalazła swoje miejsce w muzealnej sali dawnego refektarza, gdzie można było poznać jezuickie starodruki ze skarbca parafii św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie. Wśród nich podziwiano egzemplarze pierwszego lwowskiego wydania „Korony polskiej” z pieczęcią Collegium Jezuickiego w Krasnymstawie, ponieważ niegdyś stanowiły one krasnostawską własność. Refektarz obrano na miejsce wyróżnienia i podziękowania wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację obchodów Herbarzowego Roku Kaspra Niesieckiego. Z rąk Burmistrza Krasnegostawu Andrzeja Jakubca i Przewodniczącego Rady Powiatu Marka Nowosadzkiego otrzymali oni pamiątkowe medale wytłoczone specjalnie na tę okoliczność. Warto dodać, że nad refektarzem znajdowała się bogato wyposażona biblioteka jezuitów, gdzie Kasper Niesiecki spędził długie twórcze lata.

Trzeci etap konferencji obejmował promocję 22. numeru Czasopisma Artystycznego „Nestor”, w którym opublikowana została część prezentowanych referatów (pozostałe materiały zamieszczone są w numerze bieżącym). W dawnym klasztornym hollu, a obecnie korytarzu biblioteki proboszcz ks. kan. Henryk Kapica udostępnił zwiedzającym pochodzący z jego prywatnych zbiorów dziesięciotomowy reprint „Korony polskiej”, który można było podziwiać jeszcze w chwili pisana niniejszych słów.

W dwanaście dni później, 30 grudnia 2012 roku, w wigilię 330. rocznicy urodzin Kaspra Niesieckiego, podczas mszy świętej odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pamiątkowej tablicy w kościele pw. św. Franciszka Ksawerego, w którego kryptach spoczywa Niesiecki. Tej niedzieli homilię głosił, a następnie dokonał poświęcenia lubelski jezuita ks. Jan Noszczak. W odsłonięciu tablicy ufundowanej przez samorząd miasta Krasnegostawu bezpośredni udział wzięli: ks. dziekan Henryk Kapica, burmistrz Andrzej Jakubiec, Przewodniczący Rady Miasta Edward Kawęcki oraz redaktor Andrzej D. Misiura. Wydaje się oczywiste, że oprócz parafian najliczniej reprezentowaną grupą biorącą udział w uroczystości był zespół redakcyjny „Nestora” i za to należą się podziękowania.

Zakończenie Herbarzowego Roku Kaspra Niesieckiego nie kończy naszego zainteresowania krasnostawskim jezuitą. Temat będziemy kontynuować w miarę pojawiania się nowych ciekawostek.

15 marca 2013
« Wstecz