Aktualności
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Konkurs na ekslibris Biblioteki Powiatowej

Konkurs na ekslibris Biblioteki Powiatowej przedłużony do 15 sierpnia 2010 r. „Konkurs na Ekslibris”

Regulamin konkursu:
 1. Organizatorem konkursu jest Powiatowa Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie.
 2. Konkurs pod patronatem Starosty Krasnostawskiego.
 3. Celem konkursu jest pozyskanie ekslibrisów o walorach artystycznych z okazji 10-lecia Biblioteki 2000-2010.
 4. Prace powinny dotyczyć tematu konkursu i zawierać elementy promocji Biblioteki oraz czytelnictwa.
 5. Konkurs ma charakter otwarty. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach: Dzieci i młodzież do lat 18, Uczestnicy powyżej lat 18.
 6. Prace nadesłane na konkurs muszą stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział w konkursie, nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich. Prace nie mogą w żadnej swojej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych prac. Pracami konkursowymi nie mogą być prace, które w całości były publikowane w którymkolwiek z mediów.
 7. Każdy uczestnik może dostarczyć do 5 prac w 2 sygnowanych odbitkach autorskich wykonanych wdowolnej technice graficznej.
 8. Wymiary prac nie mogą być większe niż 14 x 14 cm.
 9. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić następujące dane: godło autora, wiek.
 10. W oddzielnej zaklejonej kopercie opatrzonej godłem należy umieścić: imię, nazwisko i krótką informację oautorze, technikę graficzną ekslibrisu, rok wykonania, adres, telefon kontaktowy, spis prac z pełnym brzmieniem tekstów zamieszczonych na ekslibrisach (rozwinięcie użytych inicjałów lub skrótów), wymiary pracy w mm.
 11. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać do 15 sierpnia 2010 r. na adres: Powiatowa Biblioteka Publiczna, ul. Piłsudskiego 5a, 22-300 Krasnystaw, z dopiskiem: „Ekslibris”
 12. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i pozostają w dyspozycji organizatora z możliwością wykorzystania ich bez zgody autorów do własnych celów, w tym również do publikacji.
 13. Oceny prac i wyboru ekslibrisów na wystawę pokonkursową dokona jury powołane przez organizatora.
 14. Najlepsze prace zostaną uhonorowane dyplomami oraz nagrodami.
 15. Jury ma prawo do dowolnego podziału nagród, a jego postanowienia będą ostateczne i nieodwołalne.
 16. O terminie rozstrzygnięcia konkursu i wręczeniu nagród uczestnicy zostaną powiadomieni przez organizatora telefonicznie lub pisemnie.
 17. Ceremonia wręczenia nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się w październiku 2010 r.
 18. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenie prac, powstałe podczas przesyłki.
 19. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przekazanie organizatorowi praw autorskich do wykorzystywania nagrodzonych ekslibrisów w celach promocyjnych oraz przetwarzania danych osobowych. Jest też akceptacją zasad regulaminu.
 20. Dodatkowe informacje można uzyskać w Bibliotece, tel.: 82 576 25 09, e-mail: pbp_krasnystaw@poczta.onet.pl
21 lipca 2010
« Wstecz