Strona główna

Czasopismo Artystyczne NESTOR jest kwartalnikiem i ukazuje się od połowy 2007 roku. Od pierwszego numeru redagowane jest pro publico bono. Nakład 1000 egzemplarzy trafia do czytelników jako gratis, w którym początkowo większą część kosztów papieru i druku pokrywał sam zespół redakcyjny. Później Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie przeznaczyło na stałe symboliczną złotówkę i zaczęli pojawiać się okazjonalni sponsorzy. Ze zrozumiałych względów za publikowane materiały redakcja nie nalicza i nie wypłaca honorariów, a mimo tego na współpracę z nią decydują się kolejni świetni autorzy, nawet z odległych miejscowości. Systematycznie też przybywa czytelników i przyjaciół nie tylko na terenie Polski.

Niewątpliwy wpływ na powstanie Nestora miały doświadczenia wynikające z tradycji literackich i wydawniczych krasnostawskiego środowiska artystycznego. Tytuł i format stały się udziałem Andrzeja Davida Misiury, a nad winietą i opracowaniem graficznym czuwał Tadeusz Andrzej Kiciński przy wydatnym wsparciu, w sferze wirtualnej, Cezarego Szymańskiego. Swój czas prawie od początku poświęca Wiesław Krajewski, który oficjalnie od 8 numeru podjął się obowiązków sekretarza redakcji. W sukurs czasopismu podążyli Dariusz Włodarczyk i Mariusz Kargul - członkowie Grupy Literackiej A4. Tak więc w zespole redakcyjnym znaleźli się przedstawiciele różnych pokoleń, ale mający wspólny cel.

Nestor z założenia dokumentuje działalność artystyczną regionu z akcentem na twórczość literacką, oraz zajmuje się odkrywaniem historii związanej z ziemią krasnostawską. Jest mecenasem wschodzących talentów i nie tylko umożliwia im debiuty, ale stara się także służyć doświadczeniem, opieką i radą. Publikowane wiersze i zapisy prozą bywają różne, jak różni są ludzie, ale ideą redakcji jest dostrzeganie wszystkich, umacnianie, budowanie i tworzenie środowiska, nie tylko sama prezentacja najlepszych. Dla równowagi, wiele stron poświęconych jest też sprawom szeroko pojętej kultury, nierzadko sięgających odległych dziejów i zakątków świata. Należy sądzić, że dużą liczbę czytelników zapewnia właśnie wielotematyczna oferta pisma, na którą składają się artykuły różnej wagi i długości. Foliowana okładka podąża za trendami estetyki, a poręczny format (B5) nie wymaga ponadwymiarowej półki w domowej biblioteczce i pozwala zachować stabilną, pionową pozycj

W rocznicę działalności, redakcja, premiując bezinteresowną i wartościową pracę na rzecz ziemi krasnostawskiej postanowiła corocznie przyznawać Order Nestorii w dziedzinach artystycznych, społecznych lub naukowych. Koncepcja odznaczenia wypracowana została przez trzyosobowy zespół redakcyjny, a ostateczny i niespotykany kształt nadał mu artysta plastyk i zarazem poeta Edward Krzysztof Rogalski ze Szczecina.