Autorzy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
1-67
Andrzej Stanisław Adamczuk
Sławomir Braniewski
Jan Henryk Cichosz
Edward Franciszek Cimek
Lucjan Henryk Cimek
Józef Adam Dąbek
Urszula Gierszon
Leszek Janeczek
Marta Kafarska
Wiesław Krajewski
Irena Kulik
Andrzej David Misiura
Monika Nagowska
Elżbieta Patyk
Elżbieta Petruk
Edward Romańczuk
Marian Rybczyński
Waldemar Seroka
Tomasz Sienicki
Agnieszka Szykuła-Żygawska
Maja Toczona-Wal