Autorzy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
1-67
Andrzej Stanisław Adamczuk
Wojciech Bieluń
Jan Henryk Cichosz
Lucjan Henryk Cimek
Józef Adam Dąbek
Leszek Janeczek
Marta Kafarska
Jacek Kiszczak
Elżbieta Kmieć
Arkadiusz Kostecki
Wiesław Krajewski
Irena Kulik
Andrzej Kwieciński
Andrzej David Misiura
Monika Nagowska
Elżbieta Patyk
Elżbieta Petruk
Henryk Seroka
Tomasz Sienicki
Dariusz Włodarczyk