Autorzy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
1-67
Jan Henryk Cichosz
Lucjan Henryk Cimek
Józef Adam Dąbek
Marcin Jurzysta
Marta Kafarska
Arkadiusz Kostecki
Wiesław Krajewski
Andrzej David Misiura
Monika Nagowska
Marian Rybczyński
Waldemar Seroka
Kazimierz Stołecki
Edward Wierzchoś
Agnieszka Wierzchoś-Hilczer