Autorzy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
1-67
Andrzej Stanisław Adamczuk
Zbigniew Atras
Jan Henryk Cichosz
Lucjan Henryk Cimek
Józef Adam Dąbek
Zbigniew Włodzimierz Fronczek
Mirosław Iwańczyk
Alicja Kawęcka
Wiesław Krajewski
Irena Kulik
Paweł Litwiński
Andrzej David Misiura
Monika Nagowska
Marian Rybczyński
Waldemar Seroka
Kazimierz Stołecki
Janusz Wanot