Autorzy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
1-68
Jan Henryk Cichosz
Lucjan Henryk Cimek
Lech Dziedzic
Mirosław Iwańczyk
Leszek Janeczek
Barbara Jedynak
Jacek Kiszczak
Anna Agnieszka Kowalska
Wiesław Krajewski
Paweł Litwiński
Ewa Magdziarz
Dorota Matysiak
Waldemar Michalski
Andrzej David Misiura
Monika Nagowska
Elżbieta Patyk
Kazimierz Stołecki