Aktualności
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Inauguracja Herbarzowego Roku Kaspra Niesieckiego połączona z promocją 19. numeru „Nestora”.
W programie - wernisaż Sławomira Tkaczyka w „Galerii Jednego Obrazu”.

W rodzinnym domu, Sławomir Tkaczyk (1972) był zawsze oczkiem w głowie rodziców, a w grupie plastycznej Paleta - rodzynkiem. Pracowity i niepokorny. Wydaje się, że nigdy nie potrafił przyjąć na serio kanonów malarstwa, szczególnie w zakresie kolorystyki. Malując obraz, nie wiadomo czy celowo zestawia kolory w taki sposób, w jaki doświadczony malarz nigdy by tego nie zrobił, a może jest to dziełem swoistego odczucia, a może przypadku. W każdym razie, większość kompozycji, których tematem jest martwa natura okazuje się zaskakująco dojrzała, ze szczególnym uwzględnieniem światła i kolorystyki.

Podczas wernisażu, 3 kwietnia 2012 roku, na okoliczność promocji 19. wydania „Nestora”, była okazja osobiście poznać autora i jego twórczość. Elżbieta Patyk, dyrektor biblioteki, jako gospodarz powitała gości, po czym prowadzenie przejął Tadeusz Kiciński. Jak zawsze, z finezyjnym wyczuciem scharakteryzował prezentowane prace, odkrywając niebagatelną rolę artystki malarki Bronisławy Żuk w kształtowaniu warsztatu i świadomości artystycznej Sławomira Tkaczyka. Pani Bronisława publicznie przyznała, że obrazy Sławka nie ustępują pracom absolwentów akademii artystycznych. Zdradziła też zgromadzonym, że w galerii jest dzisiaj obecny pierwszy nauczyciel Sławka - Jerzy Weremko, czytelnikom Nestora znany do tej pory jako autor opisujący np. dzieje kościoła św. Bartłomieja w Łopienniku, w numerach 2(16)2011 i 3(17)2011. Jerzy Weremko, także z uznaniem wypowiadał się o wyjątkowych postępach, jakie zrobił jego uczeń na przestrzeni piętnastu lat swojej twórczej przygody.

Autor, oprócz życzeń, gratulacji i drobnych prezentów od przyjaciół, otrzymał z rąk Elżbiety Kmieć - przewodniczącej komisji oświaty i kultury Rady Powiatu Krasnystaw żółte tulipany, z sugestią, aby były inspiracją do kolejnych obrazów - z ulubionej serii martwych natur z kwiatami.

Niebawem wszyscy przenieśli się do czytelni, oczekując na kulminację wieczoru - inaugurację 19. numeru Czasopisma Artystycznego „Nestor”. Po krótkim wstępie Andrzeja D. Misiury, naczelnego redaktora, do rąk zgromadzonych trafiło bieżące wydanie czasopisma. Jednym z wiodących tematów, na które zwrócił uwagę, było nabycie kopii historycznych map Krasnegostawu i okolic, sprzed dwustu lat. Drugim, bardzo ważnym okazało się ogłoszenie Herbarzowego Roku Kaspra Niesieckiego, który - za sprawą zespołu redakcyjnego „Nestora” - jednogłośnie poparła Rada Miasta Krasnystaw. Ten uroczysty fakt potwierdził obecny Edward Kawęcki, przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw, wygłaszając apel, aby wszyscy włączyli się do współświętowania Roku Kaspra Niesieckiego.

W dyskusji na temat treści czasopisma głos zabierali m.in. Ewa Magdziarz, Ryszard Maleszyk, Henryk Radej, Tadeusz Kiciński i Wiesław Krajewski. Wśród gości po raz pierwszy uczestniczących w promocji byli Lucyna i Stanisław Lipińscy z Rejowca Fabrycznego. Oboje zaangażowani w prace redakcyjne czasopisma „Głos Pawłowa”, oraz będący autorami książek poetyckich i historycznych, o czym nie omieszkaliśmy wspomnieć na łamach ostatnich wydań. Regionaliści przemawiali, opowiadając o swoich pracach twórczych i zainteresowaniach. Byli pełni uznania dla naszego czasopisma i zadziwieni, że nie zamyka się ono w granicach administracyjnych powiatu, a wychodzi naprzeciw wszelkim przejawom artystycznej aktywności w różnych częściach kraju, a nawet świata.

Kilka godzin spotkania minęło jak kilka chwil. Tradycyjnie, najbardziej cenione okazały się rozmowy przy ciastku i lampce wina. Tzw. szwedzki stół sprawdził się i tym razem, ponieważ zdecydowanie przysporzył swobody w kontaktach towarzyskich. Nawet nikt nie wspomniał o trudnej sytuacji finansowania „Nestora”. Bardziej wszystkich interesowało jak będziemy świętować przyszłe, jubileuszowe 20. wydanie.

Wobec opisu tradycyjnie bogatej w doznania promocji, nie wystarcza już miejsca, aby zaanonsować wnętrze niniejszego numeru, ale może to i lepiej, ponieważ naprawdę trudno byłoby zdecydować, co polecić w pierwszym rzędzie, ponieważ cały numer jest godny lektury. Jeżeli Państwo nie posiadacie papierowego wydania, zapraszamy na naszą stronę: www.nestor-krasnystaw.eu.

Zdjęcia

11 kwietnia 2012
« Wstecz