Aktualności
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Herbarzowy Rok Kaspra Niesieckiego w wymiarze Krasnegostawu

Z radością zawiadamiamy, że dzisiaj, na XIV sesji, Rada Miasta Krasnystaw przy stuprocentowej frekwencji w jednomyślnym głosowaniu pozytywnie ustosunkowała się do wniosku redakcji Czasopisma Artystycznego „Nestor”, za co serdecznie dziękujemy.

Stanowisko
Rady Miasta Krasnystaw
z dnia 29 marca 2012 roku

Rada Miasta Krasnystaw, w uznaniu zasług heraldyka jezuity Kaspra Niesieckiego, w 330. rocznicę jego urodzin ogłasza rok 2012 Herbarzowym Rokiem Kaspra Niesieckiego.

Kasper Niesiecki urodził się 31 grudnia 1682 roku na terenie Wielkopolski. Studiował filozofię w Lublinie, a następnie teologię w Krakowie. Od 1724 roku, aż do śmierci 9 lipca 1744 roku przebywał i pracował w Krasnymstawie. Tutaj napisał wybitne i niedocenione wówczas dzieło na miarę współczesnego mu świata - herbarz „Korona Polska”, którego pierwszy tom ukazał się drukiem we Lwowie w 1728 roku. Opracowanie to stało się na długie lata najważniejszym źródłem wiedzy na temat heraldyki i polskich rodów szlacheckich.

Rada Miasta wyraża pełne poparcie dla działania zespołu redakcyjnego i czytelników Czasopisma Artystycznego „Nestor”, którzy przyjęli za cel upamiętnienie postaci heraldyka, genealoga i jezuity Kaspra Niesieckiego oraz dzieła jego życia, ogłaszając - w 330. rocznicę jego urodzin - Herbarzowy Rok Kaspra Niesieckiego.

Rada Miasta Krasnystaw, w uznaniu zasług wielkiego heraldyka proponuje i zachęca wszystkich do współświętowania Herbarzowego Roku Kaspra Niesieckiego.


Przewodniczący
Rady Miasta Krasnystaw
Edward Kawęcki

29 marca 2012
« Wstecz