Order Nestorii

Nestor 2011
Adam Polski

Decyzją Redakcji Czasopisma Artystycznego „Nestor”, tytuł NESTOR 2011 oraz Order Nestorii otrzymuje Adam Polski za szczególne poświęcenie w działaniach na rzecz rodzimego środowiska i odsłanianie cennej historii Fajsławic, mające swoje odzwierciedlenie w licznych wydawnictwach książkowych oraz w pracy Towarzystwa Przyjaciół Fajsławic.

Adam Polski ur. 18.12.1955 r. w Fajsławicach. Po Zasadniczej Szkole Rolniczej w rodzinnej miejscowości, ukończył w 1976 roku Technikum Rolniczo-Chmielarskie w Krasnymstawie, po czym - typowany za dobre wyniki - podjął naukę na UMCS, studiując biologię nauczycielską. Z chwilą ukończenia studiów, w 1980 roku rozpoczął pracę (dokształcając się) jako taksator urządzania lasu i wykonuje ten zawód do chwili obecnej.

Do jego dorobku społeczno-artystycznego można zaliczyć 20 opracowań książkowych, a wśród nich także próby poetyckie, 13 zorganizowanych Zielników Fajsławickich, 11 kwest cmentarnych z odnową kilku starych pomników na cmentarzu fajsławickim, 4 Sejmiki Ekologiczne Regionalistów Lubelszczyzny i Zjazd Regionalistów w Krasnymstawie i Fajsławicach oraz kilkanaście różnotematycznych projektów, a wszystko w ramach aktywnej działalności w Towarzystwie Przyjaciół Fajsławic. Dzięki temu zaliczane jest ono do aktywniejszych wiejskich stowarzyszeń regionalnych w województwie lubelskim.

Adam Polski otrzymał trzy odznaczenia, wszystkie w 2007 roku: Brązowy Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Złotą Odznakę Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej przyznaną przez ROPWiM w Warszawie, oraz Złotą Odznakę BULiGL za ponad 25-letnią pracę zawodową.

« Wstecz