Order Nestorii

Nestor 2011
Bohdan Kiełbasa

Decyzją Redakcji Czasopisma Artystycznego „Nestor”, tytuł NESTOR 2011 oraz Order Nestorii otrzymuje Bohdan Kiełbasa za pasję i oddanie w dokumentowaniu historycznego bogactwa Żółkiewki nie tylko na terenie ziemi krasnostawskiej, ale i poza granicami Polski, oraz za interesujący dorobek wydawniczy i cenne inicjatywy społeczne integrujące środowisko.

Bohdan Kiełbasa ur. 06.06.1943 r. w Wygnanowicach. Ukończył LO w Piaskach, następnie Wydział Prawa UMCS w Lublinie. Pracę rozpoczął jako nauczyciel w Piaskach Szlacheckich, potem w Wierzchowinach. Od 1972 do 1974 r. pełnił funkcję gminnego dyrektora szkół.

Był naczelnikiem gminy Żółkiewka w latach 1974-1981. Później pełnił funkcję dyrektora Szkoły Rolniczej w Żółkiewce, po czym odszedł na emeryturę.

Był głównym inicjatorem założenia Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Żółkiewki, które powstało w 2003 r. z siedzibą w Ośrodku Kultury Samorządowej w Żółkiewce. Od tego czasu, po dzień dzisiejszy jest jego prezesem. Towarzystwo wydało monografię pt. „Dzieje Żółkiewki i okolic” cz. I i cz. II autorstwa Bohdana Kiełbasy. Książka po raz pierwszy przedstawia zebrane informacje historyczne dotyczące miejscowości Żółkiewka. Jest autorem kolejnej publikacji pt. „Mała i duża Żółkiew”. To album historyczno-fotograficzny obrazujący historię i współczesność Żółkiewki i Żółkwi na Ukrainie. Drugie wydanie albumu jest w wersji polsko-ukraińskiej. W maju tego roku Regionalne Towarzystwo Przyjaciół Żółkiewki wydało pracę zbiorową pt. „Żółkiewscy w ziemi chełmskiej”, gdzie wstęp opracował Bohdan Kiełbasa.

Jest człowiekiem aktywnym w środowisku, z twórczą inicjatywą. Interesuje się historią, ale pasjonuje go historia naszego regionu, głównie rodu Żółkiewskich i Sobieskich.

« Wstecz