Order Nestorii

Nestor 2009
dr Kazimierz Stołecki

Decyzją Redakcji Czasopisma Artystycznego „Nestor”, tytuł NESTOR 2009 oraz Order Nestorii otrzymuje dr Kazimierz Stołecki za stworzenie strony internetowej o tematyce historycznej, pomocnej wielu uczniom, studentom i pasjonatom, opracowanie na tej podstawie pierwszej monografii rodzinnego miasta oraz wydanie jej własnym nakładem w formie książkowej zatytułowanej Krasnystaw. Rys historyczny.

Kazimierz Stołecki urodził się 19 marca 1948 roku w Krasnymstawie. Jego ojciec pracował w inspektoracie PZU. Matka nie pracowała zawodowo. Ma siostrę Marię, żonę Marię, czworo dzieci i wnuki.

Szkołę Podstawową nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie ukończył w 1962 roku, a Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie - w roku 1966. Studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej ukończył w roku 1971 z tytułem magistra inżyniera w specjalności technologia chemiczna nieorganiczna. Przewód doktorski „Badania procesu uwodornienia benzenu”, przeprowadził w Instytucie Nawozów Sztucznych i Zakładzie Technologii Chemicznej Wydziału Chemii UMCS pod kierunkiem prof. dr. hab. Tadeusza Borowieckiego, Puławy Lublin 2006. Uroczysta promocja doktoratu odbyła się 26 czerwca 2007 r.

Od roku 1971 do dzisiaj pracuje w Instytucie Nawozów Sztucznych w Puławach, początkowo w dziale dokumentacji naukowo-technicznej, a następnie w Zakładzie Katalizatorów. Obecnie jest adiunktem, kierownikiem Pracowni Badań Kinetycznych w tym Zakładzie.

Specjalizuje się w pomiarach aktywności katalizatorów przemysłowych stosowanych do procesów składających się na technologie wytwarzania wodoru i gazu syntezowego oraz syntezy amoniaku i metanolu, a także niektóre procesy uwodornienia (uwodornienie benzenu).

Jego dorobek zawodowy obejmuje publikację ponad 50 artykułów naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych (w tym 30 artykułów opublikowanych w czasopismach z tzw. Listy Filadelfijskiej). Ponadto w dorobku ma około 10 patentów oraz ponad 170 wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych, a także współudział w kilkunastu wdrożeniach prac badawczo-rozwojowych oraz w grantach badawczych i wdrożeniowych.

Interesuje się genealogią rodzinną i historią rodzinnego miasta. Przyjemność sprawiało mu chodzenie po górach (do wysokości 1725 m n.p.m.).

« Wstecz